واحد برگزیده سال 92

شرکت شیرالات شایان از طرف اداره کل استاندارد بعنوان واحد تولید نمونه انتخاب گردید

تندیس طلایی شهریور سال 90

شیر آلات بهداشتی شایان در شهریورماه سال 90 در کنگره چهره های کارفرین صنعت - کیفیت و بهروری موفق به کسب تندیس طلایی از سوی مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما گردید

تندیس طلایی کیفیت سال 90

شرکت شیرالات بهداشتی شایان در بهمن ماه سال 90 موقق به کسب تندیس طلایی کیفیت از طرف موسسه استاندارد مصالح ساختمانی گردید

چهارمین گردهمایی تخصصی نامداران صنعت و تجارت ایران

شرکت شیرآلات شایان در چهارمین گردهمایی تخصصی نامداران صنعت و تجارت ایران در تیرماه سال 91 که در مشهد مقدس برگزار گردید موفق به کسب تندیس طلایی شد