• محصولی بسیار زیبا از شیرآلات بهداشتی شایان

  • شیر روشویی صدف

  • شیر ظرفشویی صدف

  • شیر دستشویی صدف

  • شیر شاوری صدف

  • دوش صدف