• محصولی بسیار زیبا از شیرالات بهداشتی شایان

  • شیر ظرفشویی ساحل

  • شیر ظرفشویی دیواری ساحل

  • شیر روشویی ساحل

  • شیر دستشویی ساحل