درباره مدیران

خانه درباره مدیران
درباره مدیران
درباره مدیران شیرآلات شایان

مدیر عامل : جناب آقای مختار كامكار
مدیرتحقیق و توسعه و مسئول اجرای كیفیت : جناب آقای علی اكبركامكار

آنچه ما به دنبال تحقق آن هستیم ایجاد روابطی استوار بر اساس اعتماد متقابل و رضایت مشتری است تا در سال 
پیش رو نیز چون سالیان گذشته بتوانیم قابلیتهای زیادی را که در اختیار داریم به مشتریان فهیم خود عرضه نموده
و همزمان از آنان بیاموزیم و آگاهی خود را افزایش داده و در جهت ارتقاء روز افزون کیفیت و تنوع محصولات خود به کار گیریم.