اهداف شرکت

خانه اهداف شرکت
اهداف شرکت
اهداف شرکت شیرآلات شایان

 اهداف شرکت تولیدی شیرآلات شایان

همان طوركه مستحضر هستید توسعه و آبادانی كشور نیازمند عزم ملی است. شركت شایان مصمم است تا در راستای تحقق این هدف بزرگ و مقدس حضور موثر و مفید داشته باشد؛ لذا با به كارگیری تمامی ظرفیت های موجود و استفاده از اندیشه مدیران و مشاوران باتجربه اقدام به برنامه ریزی جامع دراین خصوص نموده است و بر این باور است با برنامه ریزی و تلاش مستمر می توان بر موانع موجود غلبه كرد و راه پیشرفت و تعالی را طی نمود

عناوین اهداف و اقدامات این شركت به شرح ذیل می باشد:

اهداف شرکت

 

  1. برنامه ریزی جهت توسعه و تجهیز منابع مورد نیاز
  2. طراحی و راه اندازی واحد  تحقیق و توسعه به منظور تولید شیرآلات متنوع ،با كاربری اَسان و بارعایت استانداردهای لازم
  3. برنامه ریزی جهت افزایش تولید شیرآلات همراه با تنوع لازم به منظور افزایش سهم نیاز بازار داخلی و خارجی
  4. كنترل كیفیت و نظارت دقیق بر فرایند تولید شیرآلات
  5. برنامه ریزی جهت كاهش قیمت تمام شده شیرآلات به منظور ارائه شیرآلات ارزان قیمت ، متناسب با توان خرید مصرف كنندگان عزیز